Kraj w sercu Europy

Bawaria jest jednym z najstarszych krajów nowożytnej Europy. Jej początki sięgają VI wieku n.e. W okresie od średniowiecza do początków XIX wieku Bawaria była potężnym księstwem rządzonym początkowo przez dynastię Welfów, a potem Wittelsbachów.

Miasta takie Ratyzbona rozwinęły się do gospodarczych i naukowych ośrodków o europejskim znaczeniu. Po wojnie trzydziestoletniej Bawaria, będąc księstwem cesarskich elektorów, odgrywała ważną rolę w polityce wielkich mocarstw. W wieku XIX stała się monarchią na okres ponad 100 lat, od 1 stycznia 1806 roku do 8 listopada 1918 roku. Sześciu bawarskich królów sprawowało rządy jako monarchowie konstytucyjni. Pierwszy bawarski monarcha, Maksymilian Józef I, zawdzięcza swój szlachetny status przymierzu z cesarzem Napoleonem I.

Po I wojnie światowej na terenie Bawarii powołano komunistyczną Bawarską Republikę Rad (Bayerische Räterepublik), zanim w roku 1919 weszła w życie konstytucja niosąca ustrój demokracji parlamentarnej. W okresie narodowego socjalizmu Bawaria utraciła swą suwerenność państwową.  1 grudnia 1946 roku w drodze referendum przyjęto Konstytucję Wolnego Państwa Bawarii.

Ważne daty w historii Bawarii

XVI n.e. Powstanie Księstwa Bawarskiego
1158 Henryk Lew zakłada miasto Monachium.
1180 Cesarz Fryderyk Barbarossa nadaje Ottonowi von Wittelsbach tytuł księcia Bawarii.
1301-1347  Ludwik Bawarczyk niemieckim królem i cesarzem.
1623 Bawaria staje się elektoratem.
1662-1726 Elektor Maksymilian II Emanuel rozwija w Bawarii styl baroku.
1800-1815    Szwabia i Frankonia zostają włączone do Bawarii.
1806 Bawaria staje się królestwem.
1818 Bawaria otrzymuje Akt Konstytucyjny.
1825-1845 Pod panowaniem króla Ludwika I Wittelsbacha Bawaria rozwija się do centrum sztuk pięknych i nauk.
1835 Pierwsze niemieckie połączenie kolejowe trakcji parowej: linia Norymberga - Fürth.
1864-1886 Okres panowania „bajkowego króla” Ludwika II Bawarskiego
1918 Bawarska staje się Wolnym Państwem.
1933-1945 Bawaria traci suwerenność w okresie narodowego socjalizmu.
1946       Wolne Państwo Bawaria otrzymuje Konstytucję.

Źródło: Bawarski rząd krajowy

Dalsze informacje dostępne są w Haus der Bayerischen Geschichte (Centrum Historii Bawarii), który prezentuje szczegółowe wystawy poświęcone historii Bawarii w języku angielskim.


Wewnątrz Residence Monachium image.enlarge
Wewnątrz Residence Monachium © Residenz München