Klasztor Andechs

Klasztor Benedyktynów Andechs to słynne miejsce pielgrzymkowe usytuowane na wzgórzu, w odległości ok. 3 kilometrów od jeziora Ammersee w Górnej Bawarii. W tym miejscu znajdował się początkowo zamek należący do hrabiów Diessen, prawdopodobnie rzymskiego pochodzenia.

Początek jego sławy jako miejsca pielgrzymkowego datowany jest na rok 955, gdy relikwie przywiezione przez św. Rasso, jednego z hrabiów Diessen, z Rzymu i orientu do klasztoru w Wörth (późniejsza nazwa Grafath), zostały przeniesione do Andechs, aby ochronić je przed splądrowaniem przez Hunów. W XII wieku trzy święte hostie, z których dwie uważane są za poświęcone przez papieża Grzegorza I, a trzecia przez papieża Leona IX, zostały dodane do relikwii w Andechs, który od tej pory znany jest jako "święta góra". Najwcześniejszą wzmiankę o tych hostiach można znaleźć w mszale z Andechs z XIII wieku, przechowywanym obecnie w bibliotece państwowej w Monachium.

Kościół uczelniany, wzniesiony przez księcia Ernesta w 1438 roku został zmieniony w klasztor benedyktynów przez księcia Albert III w 1455 roku i miejsce w nim znaleźli mnisi z Tegernsee. W 1458 roku uzyskał on status opactwa i odtąd cieszył się nieprzerwanym dostatkiem aż do sekularyzacji w 1803 roku. Ponownie założony w 1850 roku jako opactwo benedyktyńskie stowarzyszone jest z opactwem św. Bonifacego w Monachium.

Dalsze informacje:

Kloster Andechs
Bergstraße 2
82346 Andechs
Telefon: +49 (0)8152 376-0
Faks: +49 (0)8152 376-143
Email: info@andechs.de
Strona domowa: http://www.andechs.de