Ochrona danych / odpowiedzialność

Odpowiedzialność za zawartość:

Zawartość naszych stron powstała z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednakże zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności wszystkich treści. Zgodnie z § 7 ust.1 TMG (Ustawa o mediach elektronicznych) jako dostawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści znajdujące się na tych stronach według przepisów ogólnych. Według §§ 8 do 10 TMG jako dostawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub gromadzonych treści osób trzecich ani do badania okoliczności mogących wskazywać na działalność sprzeczną z prawem. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za odnośniki:

Nasz serwis zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy udzielić gwarancji odnośnie treści pochodzących od osób trzecich. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki z naszych stron, odpowiadają ich właściciele lub operatorzy. Podlinkowane strony zostały w momencie podlinkowania sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Nie może być jednak wymagana stała kontrola treści podlinkowanych stron bez istnienia konkretnych podstaw do podejrzenia naruszenia prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa linki te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie:

Treści opracowane przez operatorów stron i wykonane przez nich dzieła znajdujące się na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz innego rodzaju wykorzystanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymagają uzyskania pisemnej zgody danego autora wzgl. wykonawcy. Pobieranie oraz kopiowanie tej strony dozwolone jest jedynie do użytku prywatnego, nie zaś komercyjnego. Jeżeli treści na tej stronie nie zostały sporządzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Przede wszystkim treści pochodzące od osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli pomimo to zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych:

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zapisywane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres pocztowy lub email), zawsze w miarę możliwości odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Bez uzyskania Państwa wyraźnej zgody takie dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji pocztą email) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna, pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich. Niniejszym nie zgadzamy się na wykorzystywanie przez osoby trzecie naszych danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku publikowania danych kontaktowych w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez wysyłkę spamu pocztą email.

Analiza stron i statystyka:

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com) zbierane i zapisywane są dane do celów marketingowych i do optymalizacji. Na podstawie tych danych mogą być tworzone pod pseudonimem profile użytkownika. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej użytkownika przeglądającego stronę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Dane zbierane technologiami etracker nie są, bez specjalnej zgody osoby, której dotyczą, wykorzystywane do identyfikacji osoby użytkownika ani nie są łączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby powiązanej z pseudonimem. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu dotyczących go danych ze skutkiem na przyszłość. Ta strona używa Google Analytics, usługę Google Inc. ("Google") analizowania stron internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane poprzez cookie informacje na temat korzystania z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane i zapisywane na serwer Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub na obszarze innych krajów członkowskich traktatu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej i opracowania raportów o aktywności na tej stronie internetowej oraz wykonania na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i wykorzystaniem Internetu Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Można także zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu do Google danych wytwarzanych przez cookies i odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). (źródło www.datenschutzbeauftragter-info.de).

Facebook Social Plugins:

Nasza strona internetowa stosuje wtyczki społecznościowe („pluginy”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Pluginy są oznakowane logiem Facebook oraz dopiskiem "Facebook Social Plugin". Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową. Dzięki zintegrowaniu wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danej strony naszej witryny internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub dodanie komentarza, odpowiednia informacja jest wysyłana z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zapamiętywana. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka oraz prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności patrz polityka prywatności Facebooka. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook zbierał dane o Państwu na naszej witrynie, muszą się Państwo przed otwarciem naszej strony wylogować z Facebooka. Deklaracja o ochronie danych podczas skalowanego pomiaru centralnego (SZM) Nasza strona internetowa korzysta z SZM (skalowalnego pomiaru centralnego) firmy INFOnline (https://www.infonline.de) służącego do ustalania wartości statystycznych w celu udoskonalenia naszej oferty. Uzyskuje się przy tym anonimowe wartości pomiarowe. W celu rozpoznania systemu komputerowego pomiar zasięgu SZM korzysta z plików cookie „ivwbox.de“ lub sygnatury generowanej przez różnorodne automatycznie przekazywane przez komputer informacje. Podczas tego procesu, adresy IP nie są zapisywane i przekazywane są jedynie w anonimowej formie. Pomiar zasięgu został zaprojektowany z uwzględnieniem ochrony danych. Jego celem jest gromadzenie danych statystycznych dotyczących częstotliwości użytkowania strony www i liczby użytkowników. Na żadnym etapie nie następuje identyfikacja poszczególnych użytkowników. Dane osobowe użytkownika są przez cały czas chronione. ZM nie generuje żadnych reklam. Statystyki użytkowania ofert internetowych sporządzane przez członków związku Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (Związek Kontroli Reklamodawców - IVW – www.ivw.eu) lub biorących udział w badaniach „internet facts“ prowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Związek Badań Online - AGOF – www.agof.de) są sporządzane co miesiąc przez AGOF i Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Związek Analizy Mediów - ag.ma - www.agma-mmc.de), jak również publikowane przez IVW na stronach http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de oraz http://www.ivw.eu. Poza publikowaniem danych pomiarowych, IVW regularnie nadzoruje proces SZM pod kątem wykorzystania zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych. Więcej informacji o procesie SZM można znaleźć na stronie www firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), która obsługuje SZM, jak również na stronie ochrony danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) i na stronie ochrony danych IVW (http://www.ivw.eu).

Przetwarzanie danych w ramach SZM można wyłączyć pod tym linkiem: http://optout.ivwbox.de; źródło części tej strony: eRecht24.de