Historia pełna życia ‒ obiekty światowego dziedzictwa UNESCO w Bawarii

Od ustalenia "Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego" w 1972 lista chronionego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stale rośnie.

Lista bawarskich obiektów światowego dziedzictwa zawiera wyjątkowe świadectwa historii ludzkości: to niemi, lecz wymowni świadkowie wspaniałych osiągnięć kulturowych. Każde z nich jest warte zobaczenia. Poznaj miejsca, gdzie powstawała historia.

Ta strona zawiera informacje i porady, jak przeżyć historię i jak najlepiej poznać atrakcje każdego z tych miejsc.

Stare Miasto w Bambergu »

W ciągu ponad 1000 lat powstał w Bambergu niepowtarzalny, zabytkowy obszar miejski. Około 2400 zabytkowych budynków i pochodząca sprzed wieków Dzielnica Ogrodników (Gärtnerviertel) składają się na wspólne dzieło sztuki.

Opera Margrabiów w Bayreuth »

Od czerwca 2012 r. również Opera Margrabiów w Bayreuth figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jej trójpoziomowe wnętrze należy do najpiękniejszych sal teatralnych świata.

Ratyzbona

Ratyzbona z dzielnicą Stadtamhof »

Stare Miasto w Ratyzbonie to jedyne zachowane średniowieczne miasto w Niemczech.

Rezydencja w Würzburgu »

Kiedyś ten pałac był siedzibą potężnych biskupów książąt z rodziny Schönborn, dziś rezydencja biskupia w Würzburgu stanowi atrakcję turystyczną jako słynne dziedzictwo kulturowe UNESCO.

Zamek Biriciana

Limes Górnogermańsko-Retycki »

Limes, należący do światowego dziedzictwa kulturowego, jest największym zabytkiem archeologicznym w Europie Środkowej i jest w wielu miejscach dostępny dla turystów.

Prehistoryczne osady palowe wokół Alp »

Prehistoryczne osady palowe wokół Alp (Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen) uznane zostały za ponadgraniczne miejsce światowego dziedzictwa.

Pilgrimage Church of Wies

Wieskirche »

Kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem Biczowanego Zbawiciela na Łące (Zum gegeißelten Heiland auf der Wies) w stylu rokoko został w 1984 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.